Top
บริการกำจัดยุง
บริการกำจัดยุง

1.สำรวจพื้นที่รอบบริเวณทั้งหมดเพื่อหาแหล่งเพาะพันธุ์ จุดหลบพักอาศัย เพื่อดูสภาพของปัญหาก่อนการทำการบริการ

2.พ่นหมอกควันเคมีด้วยเครื่อง FOGGING ตามท่อระบายน้ำ พุ่มไม้ที่หลบซ่อนเกาะพักอาศัยและ แหล่งเพาะพันธุ์เพื่อเป็นการกำจัดยุงตัวเต็มวัยหรือฉีดพ่นน้ำยาเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่โดยพ่นแบบละอองฝอย ULV ชนิดละเอียดเฉพาะ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

3.ฉีดพ่นเคมีรอบ ๆ อาคาร, โรงเก็บรถ, ที่เก็บของและท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคาร

4.ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ ตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น คูคลอง ที่มีน้ำขังหรือตามท่อระบายน้ำรอบๆ อาคาร

5.โรยทรายอะเบทตามแหล่งน้ำขัง, น้ำนิ่งเพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ำลูกน้ำหรือตัวอ่อนของยุง

6.ตรวจเช็ค / ติดตามผลและทำบริการอย่างต่อเนื่อง

สารเคมีที่ใช้ในงานบริการ ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี่สมัยใหม่ก้าวหน้าทันสมัย ผลิตภัณฑ์เคมีที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการป้องกัน และ กำจัดแมลง สัตว์พาหะ ทุกชนิด ทางบริษัท คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ จึงเลือกใช้เคมีที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข


สารเคมีที่ใช้

- Cypermethrin 10 % w/v.
- Deltamethrin 2.5 % w/v.
- Temephos 1 % w/v.

หมายเหตุ : ปฎิบัติงานโดยทีมงานบริการของ บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด จะเน้นการให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 176 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310