Top
บริการกำจัดมอด
บริการกำจัดมอด

1.สำรวจสภาพปัญหา และพื้นที่ทำบริการ เพื่อวางแผนการฉีดพ่น เพื่อการกำจัดและป้องกันการระบาดซ้ำ

2.ฉีดพ่นสารเคมี บริเวณกองไม้ด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง (HIGH PRESSURE SPRAYER) อย่างละเอียดทั่วถึง โดยทำการฉีดพ่นครั้งแรก และครั้งที่สองห่างกัน 2 อาทิตย์ครั้งต่อๆ ไป จะทำการฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง

3.สำรวจสภาพปัญหาภายหลังการฉีดพ่น เพื่อประเมินผลของประสิทธิภาพการกำจัด

4.ทำการฉีดพ่นเป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีปัญหาการระบาดรุนแรง

5.ให้คำแนะนำในการจัดเก็บ, จัดวางไม้ และสินค้า เพื่อลดปัญหาการระบาดอย่างถาวร

สารเคมีที่ใช้

- Cypermethrin
- Permethrin
- Chlorpyrifos

หมายเหตุ : ปฎิบัติงานโดยทีมงานบริการของ บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด จะเน้นการให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 176 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310