Top
บริการกำจัดปลวก
บริการกำจัดปลวก

1.สำรวจพื้นที่ภายนอก-ภายในอาคาร พื้นที่ที่ถูกทำลาย จุดล่อแหลม และจุดที่มีความชื้นสูงเพื่อ ทราบปัญหาก่อนวางแผนในการบริการ เช่น ตู้หนังสือ  Buit - In ตู้เสื้อผ้าหรือสังเกตุท่อทางเดินปลวก ตามข้างฝา วงกบประตู หน้าต่าง ห้องใต้บันได ฝ้าเพดาน หรือบริเวณใกล้ ๆ ห้องน้ำ ห้องสุขา

2.สเปรย์น้ำยาเคมีป้องกันกำจัดปลวกบริเวณภายนอก - ภายในอาคาร ตามแนวทางเดิน ซอกมุมรอยแตกร้าวของตัวอาคาร ช่องชาร์ป ท่อน้ำขึ้น - น้ำลง ห้องเก็บของ ท่อน้ำทิ้ง ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก ตามรอยแตก รอยร้าวและจุดที่พบปัญหา

3 .ใส่หรือพ่นเคมีผงด้วยโป่งพ่นเคมี ตามบริเวณที่พบปัญหาหรือจุดที่พบตัวปลวกเพื่อให้เคมีผงชนิดที่ออกฤทธิ์ปริมาณต่ำ ซึ่งทำให้ปลวกไม่รู้สึกว่าได้รับสารเคมี และจะติดตัวปลวกเข้าไปลึกสุดถึงรัง ซึ่งจะสามารถกำจัดปลวกได้หมดยกรังและเพื่อกำจัดการลุกลามของปลวกด้วย

4.ทำการเจาะพื้นด้วยสว่านขนาด 12-16 มิลลิเมตร ระยะ 1.5-2 เมตรห่างจากคานคอดิน 25-30 เซนติเมตรหรือเจาะเฉพาะจุดที่มีปัญหาที่ล่อแหลมอาจก่อให้เกิดปัญหา แล้วอัดน้ำยาเคมีลงดินด้วยอัตราส่วนผสมที่ได้มาตรฐานเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวเกราะกำแพงป้องกันช่องทางเดินปลวกใต้พื้นอาคารที่จะเข้าสู่อาคารบ้านเรือน (ในครั้งแรก) แล้วปิดรูด้วยวัสดุใกล้เคียงกับพื้นเดิม (ปิดด้วยหัวปิดเกลียวสแตนเลส หรือทองเหลืองซึ่งสามารถเปิดอัดน้ำยาเคมีได้ เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม) หรืออัดน้ำยาเคมีลงท่อใต้อาคาร

5.การขอความร่วมมือในการป้องกัน กำจัดปลวกเบ้องต้น เช่น การจัดเก็บวางของเครื่องใช้ ตู้เสื้อผ้า ไม่ควรวางชิดผนัง/กำแพง เพราะการตรวจเช็คจะทำได้ยาก

สารเคมีที่ใช้ 1.Chlorpyrifos  2.Wazary 10 Fl  3.Shelldrite 10 Sc.
หมายเหตุ : ปฎิบัติงานโดยทีมงานบริการของ บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด จะเน้นการให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 176 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310